Visie

Bedrijf_ErikNellen-69-klein

Door de ervaringen die ik in de verschillende vormen van onderwijs heb opgedaan wil ik kinderen en jongeren verder helpen in hun ontwikkeling. Het is niet vanzelfsprekend dat alle kinderen zich op hun niveau ontwikkelen. Dit kan te maken hebben met allerlei factoren. Dat spreekt mij als pedagoog aan. Zorg op maat, waarbij plezier in het leren tijdens de begeleiding centraal staat.

 

Als leerkracht ben ik een enthousiaste onderwijzer die uit elk kind de maximale leeropbrengst probeert te halen. In de praktijk blijkt dat dit niet voor alle kinderen even gemakkelijk is.

Middels mijn logo wil ik duidelijk maken dat kinderen/jongeren kunnen groeien en bloeien in hun ontwikkeling.
Kinderen met of zonder een diagnose dienen allemaal optimaal tot leren te kunnen komen. Vaak is de tijd van een leerkracht hiervoor niet voldoende en is het zinvol om bijles, remedial teaching of andere vormen van (persoonlijke) begeleiding te vragen.

Motivatie speelt immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Daar zal ik dus ook altijd op inzetten. De spreekwoordelijke ‘klik’ moet er zijn om een stapje verder te komen in de ontwikkeling van het kind.