Verschil bijscholing en Remedial Teaching?

20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-1Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is. Bijles is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis, bijvoorbeeld de tafeltjes onder de knie krijgen of het technisch correct lezen of begrijpen van een tekst.
Bij Remedial Teaching wordt gericht gekeken naar het niveau van het kind en naar wat het kind nodig
heeft om verder te komen. Bovendien kan het ook gebeuren dat ik me niet richt op wat het kind moet leren, maar op ‘hoe’ hij/zij dit het beste leert. Het gaat bij Remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich de leerstof eigen maakt.

Wat is het beste voor uw kind?
20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-79Dit is een vraag waarop ik geen antwoord kan geven, maar u waarschijnlijk wel.
Zoals u heeft kunnen lezen is er best een verschil tussen bijles of Remedial Teaching. Welke van de twee voor uw kind het beste is, hangt af van wat uw kind nodig heeft en welke begeleiding de school van uw kind al geboden heeft. In een gratis intake- gesprek zullen we kijken wat het beste past bij uw kind. We zullen samen bekijken hoe de begeleiding het beste vorm gegeven kan worden. Maatwerk dus!