Voor wie?

Indien uw zoon of dochter problemen heeft met een of meerdere van onderstaande vaardigheden of 20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-14handelingen, kan PGB begeleiding wellicht uitkomst bieden.
Hij of zij:
–¬†Heeft moeite met het aanbrengen van een gestructureerd dagritme.
– Vindt het lastig om dagelijkse en wekelijkse activiteiten te plannen en organiseren.
– Kan huishoudelijke taken moeilijk structureren en uitvoeren.
(Bijvoorbeeld boodschappen doen of het bereiden van een maaltijd)
– Vindt het lastig om met het openbaar vervoer te reizen.
– Heeft moeite met het inpakken van een sporttas, opruimen van de (slaap)kamer of het ordenen van spullen.
– Vindt de omgang en het voeren van gesprekken met anderen lastig.
– Heeft moeite met het organiseren en ordenen van de administratie.

20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-7De PGB-begeleiding wordt individueel gegeven en vindt plaats in de thuissituatie, liefst bij u maar indien gewenst ook bij mij thuis. Daarnaast oefenen we bijvoorbeeld vaardigheden op openbare
plekken, zoals de supermarkt, een bus- of treinstation of winkels.
De duur en frequentie van de begeleiding zijn afhankelijk van het budget, de mogelijkheden, de behoeften en de problematiek.
Bij de begeleiding staan uw wensen en die van uw zoon/dochter centraal. Afhankelijk van de hulpvraag bekijken we samen welke aanpak het best bij uw kind past. We hebben regelmatig overleg om ervoor te zorgen dat we aan blijven sluiten bij de vragen en behoeften. Het opbouwen van een vertrouwensband is een voorwaarde om de PGB-begeleiding te laten slagen. Hier besteed ik dan ook veel aandacht aan.

Aanmelden gratis-intake gesprek