Voor wie?

20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-33De bijscholing, remedial teaching en huiswerkbegeleiding sluiten het beste aan bij kinderen in het regulier- en speciaal basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voorgezet onderwijs.
Wat betreft de PGB-begeleiding richt ik mij volledig op alle voorkomende beperkingen, in alle leeftijdscategorieën.

 

Op het gebied van begeleiding omtrent de schoolse vaardigheden kun je denken aan kinderen die moeite hebben met:
– Lezen
– Rekenen (wiskunde)20150916_Bedrijf_ErikNellen(web)-51
– Begrijpend lezen
– Taal
– Grammatica
– Woordenschat
– Spelling
– Schrijfmotoriek
– Wereldoriëntatie
– CITO training
– ‘Leren leren’
– Zaakvakken (Wereldoriëntatie)
– En nog veel meer…vraag naar de mogelijkheden!

Daarnaast kan er tijdens de begeleiding rekening gehouden worden met de volgende facetten:

– Hoogbegaafdheid
– Faalangst
– Concentratie- & werkhouding
– ADHD en ADD
– ASS (Autisme)
– Emoties en gevoelens

Het belangrijkste voor mij hierbij is dat de leervragen en onderwijsbehoefte van het kind (en de ouders) voorop staan.